Безплатна
карта за
всеки клиент

ПАКЕТ Управление


- Регистрация на Етажна собственост;
- Изготвяне и управление на годишен бюджет за приходите и разходите на ЕС;
- Изготвяне и въвеждане на правилник за вътрешния ред;
- Организиране и провеждане на Общо събрание;
- Изготвяне и съхранение на протоколите и документите във връзка с ОС;
- Събиране и водене на отчетност на месечните вноски /касиер/;
- Представителство пред административните органи;
- Заплащане и следене на сметките за консумативите на ЕС;
- Безплатни консултации при възникване на междусъседски спорове;


Образцов дом