Безплатна
карта за
всеки клиент

ПАКЕТ Чистота


Услугите от
Пакет УПРАВЛЕНИЕ

+

- Сухо и мокро почистване на
  стълбища и междуетажни
  площадки;
- Почистване на асансьорни кабини;
- Почистване и дезинфeкциране на
  стълбищни парапети;
- Почистване и измиване на входни
  врати;
- Поддръжка на ел.инсталация и
  подмяна на осветителни тела в
  общите части;
- Грижа за площта пред входната
  врата;
- Обиране на паяжини;
- Измиване на прозорци по график;
- При желание на собствениците –
  почистване и измиване на
  кабинети или апартаменти;

Цената се определя от големината на почистваният обект

Образцов дом