Безплатна
карта за
всеки клиент

Ремонти


Организиране на ремонти, свързани със :
ВиК инсталация;
Ел. инсталация;
Боядисване;
Покривни течове;
Домакински ремонти;
и др;
 


Образцов дом