Безплатна
карта за
всеки клиент

Грижи за зелени площи


Поддръжка на зелени площи.
Косене на тревния чим, поддържане и подмяна на цветята, оформяне и зазимяване на храстите, плевене, поливане според климатичните условия, почистване;
Поддръжка на хран. режим на растителността.
Обработване с препарати  срещу вредители и насекоми.
Почистване и метене на тротоари, рампи, паркинги, алеи и др.


Образцов дом