Безплатна
карта за
всеки клиент

Снегопочистване


Почистване на площите пред входа от сняг.
Уведомяване за наличието на опасни висулки.
При необходимост обработка на заледени площи.
 


Образцов дом