Безплатна
карта за
всеки клиент

Охрана


Oрганизиране на дневна или 24-часова жива охрана (портиер).
Техническа охрана (СОТ).
Контролиран достъп на входа.
Видеонаблюдение.


Образцов дом