Безплатна
карта за
всеки клиент

Регистрация на Eтажната собственост


Регистриране на Етажната собственост в община Благоевград.
Изготвяне на "Книга на собствениците".
Актуализиране на "Книгата на собствениците".
Подготовка на документация за регистриране на "Сдружение на собствениците".


Образцов дом