Безплатна
карта за
всеки клиент

Управление на бюджети


Изготвяне на годишни бюджети.
Следене за тяхното изпълнение.
Ежемесечно отчитане състоянието на бюджета.
Предложения за повишаване на ефиктивността на бюджета.


Образцов дом