Безплатна
карта за
всеки клиент

Касиер


Събиране на месечните вноски. 
Водене на каса на Етажната собственост.
Плащане на сметки за консумативи.
Извършване на друг вид плащания по приет от Общото събрание бюджет.
Изготвяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите на входа.
Постоянна отчетност за касата на Етажната собственост.


Образцов дом