Безплатна
карта за
всеки клиент

Общи Събрания


Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната собственост.
Изготвяне на уведомления и съставяне на дневен ред за организиране на Общо събрание.
Протоколиране на събранието.
Изготвяне на протокол с решения и съхранението му.
Организиране на изпълнението от решенията на Общото събрание.


Образцов дом