Безплатна
карта за
всеки клиент

Пакети


ПАКЕТ Управление

- Регистрация на Етажна собственост;
- Изготвяне и управление на годишен бюджет за приходите и разходите на ЕС;
- Изготвяне и въвеждане на правилник за вътрешния ред;
- Организиране и провеждане на Общо събрание;
- Изготвяне и съхранение на протоколите и документите във връзка с ОС;
- Събиране и водене на отчетност на месечните вноски /касиер/;
- Представителство пред административните органи;
- Заплащане и следене на сметките за консумативите на ЕС;
- Безплатни консултации при възникване на междусъседски спорове;

ПАКЕТ Чистота

Услугите от
Пакет УПРАВЛЕНИЕ

+

- Сухо и мокро почистване на
  стълбища и междуетажни
  площадки;
- Почистване на асансьорни кабини;
- Почистване и дезинфeкциране на
  стълбищни парапети;
- Почистване и измиване на входни
  врати;
- Поддръжка на ел.инсталация и
  подмяна на осветителни тела в
  общите части;
- Грижа за площта пред входната
  врата;
- Обиране на паяжини;
- Измиване на прозорци по график;
- При желание на собствениците –
  почистване и измиване на
  кабинети или апартаменти;

ПАКЕТ Образцов Дом


Услугите от
Пакет УПРАВЛЕНИЕ


+
 

Услугите от
Пакет ЧИСТОТА

 

+

 

Услуги по Ваш избор:

 

- Охрана;
- Снегопочистване;
- Грижа за зелени площи;
- Ремонти;

Образцов дом